Nâng cấp ngựa

23-05-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

 

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp ở CƠ QUAN NÂNG CẤP tại Thành Chính

II.Nguyên liệu nâng cấp.

  • Cần ngựa cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo

Cấp Ngựa

Kim Nguyên Bảo

Linh Tê Ngọc

Mảnh Ghép Ngựa

Cấp 1 Nhận được hỗ trợ tân thủ
Cấp 2 10 1 500
Cấp 3 10 2 600
Cấp 4 10 3 700
Cấp 5 20 4 800
Cấp 6 20 5 1000
Cấp 7 20 6 1200
Cấp 8 50 7 1400
Cấp 9 50 8 1600
Cấp 10 50 9 2000
Cấp 11 100 10 3000
Cấp 12 100 12 3000
Cấp 13 100 14 4000
Cấp 14 200 16 6000
Cấp 15 300 18 10000
Cấp 16 400 20 15000
Cấp 17 500 25 20000
Cấp 18 600 30 30000
Cấp 19 700 40 40000
Cấp 20 800 50 50000
Cấp 21 900 60 60000
Cấp 22 1000 70 70000
Cấp 23 1100 80 80000
Cấp 24 1200 90 90000
Cấp 25 1300 100 100000
Cấp 26 1400 110 110000
Cấp 27 1500 120 120000
Cấp 28 1600 130 130000
Cấp 29 1700 140 140000
Cấp 30 1800 150 150000
Cấp 31 1900 160 160000
Cấp 32 2000 170 170000
Cấp 33 2100 180 180000
Cấp 34 2200 190 190000
Cấp 35 2300 200 200000
Cấp 36 2400 400 210000
Cấp 37 2500 600 220000
Cấp 38 2600 800 230000
Cấp 39 2700 1000 240000
Cấp 40 3000 1500 250000
  • Nâng cấp ngựa tỷ lệ thành công 100%
  • Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu như trên và cho vào ô nâng cấp
  • Mỗi một lần nâng cấp ngựa sẽ thay đổi hình dáng
  • Các nguyên liệu được thu thập thông qua các hoạt đông ingame

__________________________________
Trân trọng
Mộng Long Kiếm
kiemthevip.top
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp